Pardubice - Jesničánky

  • Čištění a dezinfekce studny
  • Odtěžení sedimentu a nečistot ze dna studny
  • Následovat bude výměna záhlaví studny (vrchní skruž je ve špatném stavu, rozpadá se) a osazení pojezdového poklopu