Tuněchody

  • Čištění a dezinfekce studny
  • Odtěžení sedimentu ze dna až k rámu studny
  • Vyspárování spár mezi skružemi a zabetonování otvorů
  • Následovat bude také případně prohloubení studny - dle zákazníka je voda v letních měsících na minimu