Čištění kopaných studní

Postup čištění:

  • Vyčerpáme vodu a zkontrolujeme celý plášť studny.

  • Sediment na dně studny vybereme ručně až k původnímu založení studny a celý plášť  i zhlaví studny (vrchní skruže a poklop) vyčistíme tlakovou vodou.

  • Ve specifických případech instalujeme na dně štěrkový filtr.

  • Vodu průběžně čerpáme (odkalujeme) - takto se zbavíme i nejmenších nečistot.

  • Provedeme spárování / případně opravy skruží.

  • V případě nutnosti a přání vyměníme staré kovové (často korodující - znečišťující vodu) sání vody a sací koš.

  • Celou studnu na závěr vydezinfikujeme.

Hlavní výhody:

  1. Zlepšení kvality vody
  2. Uvolnění a pročištění pramenů - může se zlepšit přítok vody
  3. Navrhneme opravy a úpravy studny pro zamezení dalšímu znečišťování a poškozování

Zažádejte si nezávazně o cenovou nabídku čištění Vaší studny přes email, nebo telefonicky.

*Pro nacenění potřebujeme nejčastěji znát: hloubku a šířku studny, konstrukční typ studny, celkový stavební stav studny a jak dlouho nebyla studna čištěná / případně ideálně pokud znáte množství sedimentu (v cm).