Kompletní rekonstrukce cihlové studny v areálu recyklačního střediska

Na studni proběhli tyto práce: 

  • Náročné ruční odtěžení x stovek kilogramů nečistot (lepenka, bahno a mnoho dalšího...)
  • Zřízení nového zhlaví studny - skruž DN1400 + betonový půlený poklop (původně byla studna zakryta pouze betonovou deskou)
  • Výsprava vrchní části cihlového pláště (největší otvor cca 25cm x 25cm viz foto)