Osazení betonového pojezdového poklopu a čištění studny

  • Kompletní vyčištění studny (velmi znečištěná a zanesená studna)
  • Zřízení nového zhlaví studny - demolice a odebrání vrchní skruže - byla osazena pojezdová betonová deska s poklopem
  • Vytěžení většího množství bahna - obnovení dna až k rámu (založení) studny - založení nového kamenného dna