Obnovení dna a vybudování nového zhlaví studny

  • Obnovení původního štěrkového dna - obnovení přítoku čisté vody
  • Provedeno spárování v horní částí kamenné studny + spárování mezi skružemi
  • Zřízení průchodky pro nové vodovodní potrubí ze studny
  • Zřízení nového zhlaví studny - přechod z kamenné části na betonovou (betonové skruže)
  • Osazení betonového poklopu se zámkem