Obnova dna zanesené studny ve skále

  • Kompletní vyčištění studny (velmi znečištěná studna) - odtěžení velkého množství bahna a dalších nečistot ("pokladů")
  • Studna byla navíc obtížně přístupná - na povrchu byla polovina studny zastavěna + vně studny revizní podlážka
  • Byl obnoven vydatný přítok čisté a kvalitní vody
  • Obnovena retence (zásoba vody) studny