Celková rekonstrukce studny vystavěné z opuky (L.P. 1909), vydatnost studny 2l/s
+ VIDEO pramene (na stránce viz níže)

Na studni byly provedeny tyto úkony:

  • Kompletní vyčištění studny - odtěžení většího množství bahna a dalších nečistot + dezinfekce
  • Vyzvednutí starého dřevěného sání původní ruční pumpy
  • Instalace ručního čerpadla (pumpy) Standard II + zahradního automatického čerpadla
  • Vytvoření betonového zhlaví studny - přidána skruž DN1000x500mm + nová zákrytová deska
  • Byl obnoven vydatný přítok čisté a kvalitní vody - velmi nadstandardní přítok 2l/s (cca 7,2 m³/h)  
  • Obnovena retence (zásoba vody) studny