Výměna zhlaví, čištění studny a montáž ruční pumpy Standard II

  • Kompletní vyčištění, dezinfekce a vyspárování pláště studny + vyčištění dna studny
  • Zřízení nového zhlaví studny - odebrání jedné řady starých segmentů a přidány dvě skruže o průměru DN 1000 a výšce 250mm + 500mm
  • Zřízení plastové průchodky pro vystrojení studny čerpadlem
  • Kompletní montáž ruční pumpy Standard II