Opravy studní

  • Nejčastější příčinou zkažené vody je zalézání (a následný pád do vody) plžů a jiných živočichů mezerami v horní části studny (tzv. zhlaví).

  • Mezery vznikají hlavně degradací betonu, nebo dokonce už i přímo rozpadáním vrchní skruže a poklopu. Mimo jiné takto vzniká i nebezpečí pádu osob do studny.

  • Zhlaví vyměníme, případně přidáme další skruž. Spáry mezi skružemi vyspárujeme a osadíme nový kvalitní betonový poklop (lze i betonový poklop s revizním otvorem, nebo plastový pro snadnější přístup do studny).

  • Realizujeme i náročnější stavební opravy (především přeskružením) studní jako je například sesuv (rozpojení) skruží studny, vypadané segmenty atd.

  • Nabízíme také dekorativní betonové poklopy - tento poklop nejen splní všechny předpoklady bezpečného a funkčního zhlaví, získáte ale také navíc okrasný prvek Vaší zahrady.

Kamenná studna bez zhlaví
Kamenná studna bez zhlaví
Zřízení průchodky pro připojení vodárny/čerpadla
Zřízení průchodky pro připojení vodárny/čerpadla
Nové zhlaví studny
Nové zhlaví studny
Zřízení průchodky pro připojení vodárny/čerpadla
Zřízení průchodky pro připojení vodárny/čerpadla